Home /

Tình nguyện viên/ Tuyển dụng

English

GIÚP CHÚNG TÔI quản lý các CHƯƠNG TRÌNH CỦA VIETHOPE

Tình nguyện viên

 

Tình nguyện viên là một phần cơ bản để tạo nên sự thành công của chúng tôi. Nhờ vào sự cống hiến, niềm đam mê và cam kết của họ đối với sứ mệnh của chúng tôi, chúng tôi có thể đem đến những cơ hội giáo dục cho hàng ngàn trẻ em trong khi vẫn giữ các chi phí quản lý ở mức thấp.

Các tình nguyện viên của chúng tôi hoạt động trên khắp thế giới, ở San Francisco, Washington D.C., Boston, Houston, TPHCM, Huế và Hà Nội. Chúng tôi khuyến khích mọi chuyên gia trẻ tuổi đến với VietHope, đặc biệt là những bạn có thể cam kết 10 - 15 giờ mỗi tháng trong ít nhất một năm để giúp chúng tôi cung cấp các cơ hội giáo dục cho thế hệ trẻ tại Việt Nam. Một số nhu cầu cấp thiết nhất của chúng tôi là trong lĩnh vực dịch thuật văn bản (tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại); thiết kế đồ họa và website; truyền thông mạng xã hội; giám sát và đánh giá; và quan hệ công chúng.

Get Our Newsletter To Stay Up To Date