Home /

Minh bạch

English

 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NGUỒN QUỸ CỦA NHÀ TÀI TRỢ

Mặc dù VietHope chủ yếu hoạt động trên mô hình tình nguyện viên, chúng tôi tự hào về sự chuyên nghiệp trong việc điều hành công việc này. Chúng tôi biết rằng các nhà tài trợ của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có những khoản thu nhập và tài trợ. Do vậy chúng tôi xem công việc mình đang làm chính là sự tôn vinh những nỗ lực đó và cố gắng đem những khoản tài trợ đến với những em học sinh sinh viên thật sự xứng đáng, và tác động tích cực đến cuộc sống của những em đó.

Kể từ khi thành lập vào năm 2002, VietHope đã thay đổi cuộc sống của nhiều em học sinh sinh viên bằng cách kết nối các em với các nhà tài trợ. Trong suốt khoảng thời gian này, các nhà tài trợ đã ủy thác cho chúng tôi số tiền gần 850,000 USD, mà chúng tôi đã chuyển đến để hỗ trợ hơn 8,500 em học lực tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Hơn 8,500 em học sinh sinh viên được nhận hỗ trợ

 
Đã đầu tư ~ 165,000 USD cho 2,503 thanh thiếu niên trên khắp Việt Nam (2018-2019)
* Các chương trình trong năm 2020 vẫn đang diễn ra.

 

 

Minh bạch

Báo cáo thường niên 

Mỗi năm, VietHope công bố một bản Báo cáo thường niên đến tất cả các nhà tài trợ, trong đó tóm tắt cách chúng tôi quản lý nguồn quỹ của nhà tài trợ.

Vui lòng xem Báo cáo thường niên 2013 của chúng tôi hoặc xem những điểm nổi bật dưới đây:

  • Vào năm 2013, các nhà tài trợ khắp Hoa Kỳ và trên thế giới đã ủy thác cho chúng tôi hơn $53,000
  • Chúng tôi đã tìm kiếm và hỗ trợ cho 265 sinh viên học khá giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn về tài chính
  • Những học sinh sinh viên này trải dài từ lớp 6 đến đại học, và sống ở TP. HCM, đồng bằng sông Cửu Long và Huế
  • Ngoài học bổng, các em sinh viên tiếp tục phát triển cùng nhau thông qua các chương trình phát triển kĩ năng lãnh đạo của chúng tôi
Báo cáo 990 

Là một tổ chức từ thiện 501(c)3, VietHope đều báo cáo tình hình tài chính và hoạt động của VietHope cho IRS mỗi năm. Báo cáo PF-990 mỗi năm của chúng tôi như bên dưới đây.

Bản tin điện tử 

Ngoài ra, VietHope thường xuyên cập nhật cho các nhà tài trợ về chiến lược và hoạt động của chúng tôi thông qua các bản tin điện tử. Các bản tin này được gởi ra nhiều lần trong năm mỗi khi chúng tôi có những cột mốc mới trong hoạt động.

Get Our Newsletter To Stay Up To Date