Home / tag

training

MDP 2020: Tổng kết chương trình tại Cần Giờ (Sài Gòn) và chờ đợi chương trình tại Huế

Read more

In the first half of 2020, many of you must feel quite depressed when everyone has to stay at home to protect their health from the outbreak of Covid-19. So, how great it will be to learn more interesting skills to upgrade yourself. With this in mind, VietHope has launched an amazing online training series to support members of our great VietHope family and has ended successfully!

Read more

Trong nửa tháng đầu năm 2020 vừa rồi, chắc hẳn rất nhiều bạn cảm thấy khá chán nản khi mọi người ai ai cũng đều phải ở nhà để bảo vệ sức khỏe bản thân trước tình hình diễn biến nghiêm trọng của Covid-19 bạn nhỉ. Như vậy, sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu được học thêm nhiều kỹ năng hay ho để trang bị cho bản thân mình. Nắm bắt được điều này, VietHope đã triển khai chuỗi Training online xịn sò để hỗ trợ các thành viên của đại gia đình VietHope nhà mình và đã kết thúc thành công.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date