Home / tag

mdp

MDP: Lễ trao học bổng MDP khu vực Huế và hoạt động training thú vị diễn ra lần đầu

Read more

MDP 2020: Tổng kết chương trình tại Cần Giờ (Sài Gòn) và chờ đợi chương trình tại Huế

Read more

Vào ngày 17/05/2020 tại huyện Cần Giờ (TPHCM) đã diễn ra buổi trao học bổng của Chương trình Phát triển Tài năng (MDP hay còn gọi là Merit) dành cho 83 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức trong học tập của 3 trường trung học. Dịch Covid-19 đã làm chậm trễ việc trao học bổng, nhưng VietHope đã nỗ lực đem những phần học bổng này đến các em ngay khi điều kiện cho phép.

Read more

On May 17, 2020 in Can Gio District (HCMC), the Merit Development Program (MDP or Merit) scholarship award ceremony was held for 83 disadvantaged but talented, passion-driven students from 3 high schools. The Covid-19 pandemic delayed the awarding of the scholarships, but VietHope worked hard to bring these scholarships to the students as soon as conditions permitted.

Read more

With the Merit Scholarship, this was the first time that VietHope was piloting how to score MDP documents in Can Gio through a detailed scale aimed at professionalizing the application process as well as specifying and enhancing transparency and quantification of assessment results for MDP student recipients. VietHope hopes these improvements will bring many long-term benefits to scholarships in the future.

Read more

A new Merit-GRACE journey

29/12/2015 |  
Tags: MDP , GRACE

VietHope successfully gave scholarships for middle and high school students in Can Gio, HCMC and engaged them in the new format for GRACE enrichment activities last Saturday (27 December, 2015). Let see how the Merit-GRACE team did it.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date