Home / tag

khxhnv

Em là Huỳnh Như, thế hệ F08 VietHope. Em là sinh viên Khoa Du lịch, chuyên ngành Quản trị Lữ hành trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM năm học 2015 - 2019.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date