Home / tag

interview

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN HỌC BỔNG USP 2020

Read more

Hello students! The following is a shortlist for the USP's interview round for the academic year 2019-2020. Location and interview time are as follows:

Read more

Dưới đây là danh sách sơ tuyển để phỏng vấn học bổng VietHope. Địa điểm phỏng vấn và thời gian cụ thể USP sẽ thông báo trực tiếp đến sinh viên trúng tuyển.

Read more

Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã lọt vào Vòng 2-Vòng phỏng vấn của Học Bổng USP VietHope năm học 2017-2018 Việc phỏng vấn sẽ diễn ra bằng tiếng Việt trong vòng 10-15’, trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 → 03/12/2017 vào các ngày cuối tuần (Thứ bảy – Chủ nhật).

Read more

Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã lọt vào Vòng 2 – Vòng phỏng vấn của Học Bổng USP VietHope năm 2016. Chúng tôi đang sắp xếp buổi phỏng vấn học bổng với các trường và sẽ thông tin đến các em về thời gian và địa điểm phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.

Read more

Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã lọt vào Vòng 2 – Vòng phỏng vấn của Học Bổng USP VietHope năm 2014. Chúng tôi đang sắp xếp buổi phỏng vấn học bổng với các trường và sẽ thông tin đến các em về thời gian và địa điểm phỏng vấn trong thời gian sớm nhất. Việc phỏng vấn dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 22/11 đến 30/11/2014 vào các ngày cuối tuần. Phỏng vấn đơn giản bằng tiếng Việt trong vòng 5-10 phút.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date