Home / Events

Latest news

03/01/2021 | Tags:WDP ,Viethope

YWP: Minitalk bổ ích khởi đầu năm mới với chủ đề “Làm chủ kỹ năng nghe Tiếng Anh”

YWP khởi đầu năm mới bằng một minitalk với chủ đề “Làm Chủ Kỹ Năng Nghe Tiếng Anh” được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. Đồng hành với minitalk lần này, chúng ta cùng chào đón sự trở lại của diễn giả Nguyễn Thái Dương - biệt danh “Thầy giáo 9X” và sự tham gia của hơn 80 sinh viên.

Mở đầu chương trình, anh Dương đã khuấy động không khí bằng trò chơi đoán tên các bài hát. Tiếp theo, anh chia sẻ với các bạn sinh viên 3 rào cản khiến việc nghe tiếng anh khó khăn là thiếu từ vựng, thiếu liên kết nghe - nhìn và thiếu kiến thức nền. Đồng thời, anh Dương cũng hướng dẫn các bạn cách phát âm những từ vựng có cách đọc và nghe đặc biệt, bao gồm cả những từ đặc biệt trong tiếng Anh và đặc biệt trong tiếng Việt. Sau cùng của phần này, anh Dương mời các bạn sinh viên lên trên sân khấu để tự phát âm các từ vựng, các bạn đã rất nhiệt tình và sôi nổi. Bạn đọc đúng nhất đã được nhận phần quà đặc biệt. 

 

Cuối cùng, để kết thúc hoạt động, anh Dương dành tặng các bạn sinh viên 1 tiết mục văn nghệ. Điều đặc biệt là có một bạn sinh viên tham gia đã đứng dậy bày tỏ cảm xúc hào hứng của mình và gửi lời cảm ơn đến anh Dương cũng như VietHope đã tạo điều kiện cho bạn được gặp người thầy mà bạn hâm mộ và theo dõi một thời gian dài.

 

 (ENGLISH CAPTION)

YWP kicked off the new year with a minitalk with the theme “Mastering Listening Skill in English” held at University of Agriculture in Hue. Accompanying minitalk this time, we welcome the return of speaker Nguyen Thai Duong - nicknamed "Teacher 9X", and the participation of more than 80 students.

 

At the beginning of the program, Mr. Duong stirred up the atmosphere with a game of guessing the names of the songs. Next, he shared with VietHope students 3 barriers that make it difficult to listen to English: lack of vocabulary, lack of audio-visual links and lack of background knowledge. At the same time, Mr. Duong also instructed our students on how to pronounce words with special pronunciations in both English and Vietnamese. At the end of this session, Mr. Duong invited the students to come up on stage to pronounce the vocabulary themselves, and they were very enthusiastic and excited. One student with the best pronunciation received a special gift.

 

Finally, to end the activity, Mr. Duong gave students an entertaining show. Moreover, a special thing occurred at the end of the minitalk. One student stood up to express his/her excitement and thanked Mr. Duong and VietHope for this wonderful opportunity to meet the teacher that he/she has admired and followed for a long time.

Get Our Newsletter To Stay Up To Date