Home / Meet Our Scholars

Latest news

31/03/2021 | Tags: Viethope , YDP

Volunteer of the month - Nhi Le

(English version below)
[TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA THÁNG]

Lại một cuối tháng nữa lại đến, và VietHope lại trở lại với chuyên mục "Tình nguyện viên của tháng" rồi đây. Trong tháng này VietHope rất vui mừng được đề cử Nhi Lê, thành viên nòng cốt mới nhất của nhóm tình nguyện viên tại Việt Nam và sẽ quản lý chương trình YWP vào mùa hè sắp tới!

Là một thành viên thế hệ F10 của VietHope, Nhi đã nhận được học bổng USP năm 2017 và tham dự Summit năm 2018. Từ đó, Nhi đã tiến xa hơn nữa trong các hoạt động tình nguyện và hỗ trợ Summit năm 2019 và quá trình trao học bổng USP cho các thế hệ sinh viên tương lai. Nhi rất thích tham gia những chương trình của VietHope vì tính gần gũi và thực tế cho các bạn sinh viên. Mỗi khi tham gia hoạt động của VietHope với vai trò hỗ trợ hay là người tham gia các buổi workshop, Nhi đều nhận được những giá trị tích cực từ những người xung quanh. Bản thân là một phần của Summit, Nhi đã mô tả đó là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời, nơi Nhi đã phát triển nhiều kỹ năng và có thêm những người bạn đi cùng nhau và đi xa hơn. 

Bước đến vị trí dẫn dắt chương trình YDP mùa hè này, Nhi tiết lộ việc trở thành một thành viên của nhóm nòng cốt là một thách thức lớn trong việc cân bằng thời gian giữa việc học và tham gia các hoạt động. Nhưng đối với Nhi đây cũng là cơ hội để bạn hòa mình vào một vai trò mới. Đối với Nhi, “môi trường nòng cốt thực sự năng động, chuyên nghiệp và lý tưởng để mình rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai”.

Cùng chúc mừng Nhi Lê nhé! Mọi người đừng quên tag Nhi Lê vào bình luận bên dưới nhé!! 

P.S.: Nhi vẫn còn trong đội "màu xanh lá" nhe cả nhà 

#VietHope #VietHopeEducation #VietHopeVolunteer #VolunteerOfTheMonth
----------------
 [VOLUNTEER OF THE MONTH] 

We have reached the end of yet another month, and VietHope is proud to announce a well-deserved Volunteer of the Month to be Nhi Le, our newest core team volunteer member in Vietnam leading the YWP program this coming summer!

An F10 generation VietHope student herself, Nhi received the USP scholarship in 2017 and attended Summit in 2018. From there, she has gone further on to volunteer and support Summit in 2019 and the USP scholarship process for future generations of students. In a recent conversation with VietHope, she has told us that she loves to participate in VietHope activities because of how close the community is and how practical they are for the students. Whether she is there as a volunteer or as a workshop participant, Nhi has said that the atmosphere is full of positivity among both the volunteers and the students. Having been a part of Summit herself, Nhi has described it as a life-changing experience, where she has developed many skills and many friendships to progress further and further. 

Stepping up to lead the YDP program this summer, Nhi has revealed that becoming a part of the core team has been a big challenge in terms of balancing time between learning and participating in activities. But for her this has also been an opportunity for her to immerse herself in a new role. For Nhi, "the core team environment is truly dynamic, professional and ideal for me to practice my skills and prepare for future plans."

Let's all congratulate Nhi Le on her achievements! If you know her, don't forget to tag her in the comments below! 

P.S.: Nhi has still given the green light to anyone

Get Our Newsletter To Stay Up To Date