Home / News

Latest news

08/02/2020 | Tags: scholarship , sponsorship , e-learning , English

VietHope partnered with ULI and Beowulf Blockchain for English online courses

Technology has increasingly impacted almost every aspects in life and thus created remarkable changes & opportunities. It has also given rise to online learning platforms which enable learning regardless of boundaries or time.

VietHope partnered with Universal Language Institute and Beowulf Blockchain in providing students with 20 scholarships for English online courses worth 15 million VND each for a period of 3 months' time.

The online English learning platform VICTORIA from ULI enhances 1-on-1 interaction between learners and foreign teachers with a flexible timetable that can meet any individual condition. To those who are from distant provinces or who have frequent business trips, they are now able to learn English everyday and directly with foreign teachers.

We are so thankful to ULI and Beowulf Blockchain for joining hand with us in providing equal education opportunities and comprehensive capacity development for disadvantaged students.

Công nghệ đã và đang có những ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần tạo ra những thay đổi sâu rộng. Công nghệ cũng tạo nên những nền tảng giáo dục trực tuyến giúp cho người học vượt qua những rào cản về biên giới, về thời gian.

VietHope hợp tác với Universal Language Institute và Beowulf Blockchain để cung cấp cho các bạn sinh viên 20 suất học bổng học tiếng anh trực tuyến trị giá 15 triệu đồng/suất cho 3 tháng.

Với nền tảng học tiếng Anh trực tuyến VICTORIA của ULI người học có thể tương tác trực tiếp 1:1 với giáo viên nước ngoài với thời gian linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng cá nhân. Những bạn ở vùng sâu vùng xa, nông thôn miền núi hay phải thường xuyên đi công tác giờ đây có thể học tiếng anh hàng ngày, trực tiếp với giáo viên nước ngoài.

Cám ơn ULI và Beowulf Blockchain đã đồng hành cùng VietHope góp phần mang lại cơ hộ giáo dục bình đẳng, giúp phát triển năng lực toàn diện cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin thêm tại: đây 

Get Our Newsletter To Stay Up To Date