Home / Programs

Latest news

25/09/2018 | Tags: USP , application , 2018

Nhanh tay nộp đơn – Cơ hội cuối nhận học bổng USP

Chỉ còn 6 ngày cho một CƠ HỘI

NHANH TAY NỘP ĐƠN – CƠ HỘI CUỐI NHẬN HỌC BỔNG

Các bạn sinh viên ơi, chỉ còn 6 ngày nữa là đến hạn chót nộp đơn cho học bổng USP năm học 2018-2019. Hãy nhanh chóng nộp đơn để không bỏ lỡ cơ hội này nhé. HẠN CHÓT là ngày 01/10/2018

Năm học 2018-2019, học bổng USP xét chọn từ 7 trường đại học với giá trị học bổng 300 USD/học bổng cho 100 -120 sinh viên năm nhất. Ngoài ra sẽ có 60 bạn nhận học bổng USP được xét thêm 170 USD cho Chương trình Phát Triển Thế Hệ Trẻ của VietHope – được học các Kỹ năng: Giao tiếp, Làm việc nhóm, Quản lý dự án cộng đồng, Tư duy phản biện. Đặc biệt, sẽ được trực tiếp lên kế hoạch và thực hiện các dự án cộng đồng tại môi trường thực tế.

Xem thông tin chi tiết tại đây:

https://www.viethope.org/news/thong-bao-hoc-bong-usp-nam-hoc-2018-2019-80

#VietHope #USP #HocBong #COHOICUOI #lastcall

Get Our Newsletter To Stay Up To Date