Home / Programs

Latest news

03/12/2020 | Tags: USP , interview

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN HỌC BỔNG USP 2020

Danh sách được xếp theo trường và tên sinh viên theo alphabet.

STT Đại học (University) Ngành học (Specialization) Họ (Surname) Tên (Name) Họ và tên
1 ĐH Cần Thơ Công nghệ sinh học Lê Ngọc Ẩn Lê Ngọc Ẩn
2 ĐH Cần Thơ Kỹ thuật xây dựng Ngô Phan Viết Bình Ngô Phan Viết Bình
3 ĐH Cần Thơ Kinh doanh quốc tế HUỲNH CHI HUỲNH CHI
4 ĐH Cần Thơ Marketing Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Tấn Đạt
5 ĐH Cần Thơ Việt Nam học Trần Ngọc Phương Duy Trần Ngọc Phương Duy
6 ĐH Cần Thơ Sư Phạm Ngữ Văn Đỗ Thị Thu Đỗ Thị Thu Hà
7 ĐH Cần Thơ Giáo dục Tiểu học Đoàn Thị Mỹ Hạnh Đoàn Thị Mỹ Hạnh
8 ĐH Cần Thơ Công nghệ sinh học Liêu Vĩnh Hào Liêu Vĩnh Hào
9 ĐH Cần Thơ Văn học Trần Nguyên Khải Trần Nguyên Khải
10 ĐH Cần Thơ Việt Nam học NGUYỄN HỒNG NGÂN NGUYỄN HỒNG NGÂN
11 ĐH Cần Thơ Sư phạm tiếng Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Hoài Phương
12 ĐH Cần Thơ Công nghệ thực phẩm Huỳnh Thảo Quyên Huỳnh Thảo Quyên
13 ĐH Cần Thơ Kế Toán Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Hữu Tài
14 ĐH Cần Thơ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Lý Thị Minh Tâm Lý Thị Minh Tâm
15 ĐH Cần Thơ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Lê Phước Thành Lê Phước Thành
16 ĐH Cần Thơ Hóa Dược Mai Thị Kiều Trang Mai Thị Kiều Trang
17 ĐH Cần Thơ Nông học Trương Minh Tuấn Trương Minh Tuấn
18 ĐH Cần Thơ Quản lý công nghiệp Võ Văn Vỷ Võ Văn Vỷ
19 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin Nguyễn Thế Đạt Nguyễn Thế Đạt
20 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Kỹ thuật điện tử viễn thông Phan Thị Diễm Phan Thị Diễm
21 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin Lê Hải Duy Lê Hải Duy
22 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Hóa Học Ngô Thị Hằng Ngô Thị Hằng
23 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin Lê Xuân Hoàng Lê Xuân Hoàng
24 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công nghệ sinh học Ngô Thị Bách Hợp Ngô Thị Bách Hợp
25 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Nhóm nghành Máy tính và Công nghệ thông tin Lê Xuân Huy Lê Xuân Huy
26 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công Nghệ Thông Tin-Chương Trình Chất Lượng Cao Võ Đình Khôi Võ Đình Khôi
27 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công nghệ sinh học Lương Nguyễn Phúc Linh Lương Nguyễn Phúc Linh
28 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công nghệ Sinh học Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh
29 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công nghệ thông tin Võ Thành Phong Võ Thành Phong
30 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công Nghệ Thông Tin CLC Trần Đại Quốc Trần Đại Quốc
31 ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công Nghệ Thông Tin - CLC Huỳnh Tấn Vinh Huỳnh Tấn Vinh
32 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Vân Anh
33 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản lý thông tin Phan Văn Đạt Phan Văn Đạt
34 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Nguyễn Thị Thúy Diễm Nguyễn Thị Thúy Diễm
35 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM QUAN HỆ QUỐC TẾ Phạm Thị Hiền Diệu Phạm Thị Hiền Diệu
36 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Hàn Quốc Học Nguyễn Thị Lệ Giang Nguyễn Thị Lệ Giang
37 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngữ văn Pháp Phạm Thị Quỳnh Giang Phạm Thị Quỳnh Giang
38 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản lý thông tin Phạm Thị Diễm Hân Phạm Thị Diễm Hân
39 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị văn phòng Lê Thị Thanh Hằng Lê Thị Thanh Hằng
40 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Hàn Quốc học Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Thúy Hằng
41 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Hàn Quốc Học Mai Thị Thúy Hằng Mai Thị Thúy Hằng
42 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn ngữ Tây Ban Nha Đặng Thị Mỹ Hạnh Đặng Thị Mỹ Hạnh
43 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đặng Thị Thu Hồng Đặng Thị Thu Hồng
44 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Nhân Học La Bửu Huy La Bửu Huy
45 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phan Kim Khánh Phan Kim Khánh
46 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Lục Mùi Khe Lục Mùi Khe
47 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị văn phòng Nguyễn Bảo Khuyên Nguyễn Bảo Khuyên
48 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Đông Phương Học Đặng Thị Lan Đặng Thị Lan
49 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế Nguyễn Thị Xuân Mai Nguyễn Thị Xuân Mai
50 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ Quốc tế Nguyễn Đoàn Xuân Mai Nguyễn Đoàn Xuân Mai
51 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn ngữ học Đào Thị Trúc Mai Đào Thị Trúc Mai
52 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Báo chí VŨ THỊ NGÂN VŨ THỊ NGÂN
53 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn ngữ Đức Nguyễn Trương Gia Nghi Nguyễn Trương Gia Nghi
54 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Thông tin - thư viên Lê Thị Mỹ Ngọc Lê Thị Mỹ Ngọc
55 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Nhật Bản học Phạm Hạnh Tâm Như Phạm Hạnh Tâm Như
56 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Tâm lí học Trịnh Thị Kiều Oanh Trịnh Thị Kiều Oanh
57 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn ngữ Đức Thi Lý Mỹ Phương Thi Lý Mỹ Phương
58 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế Dương Đức Quang Dương Đức Quang
59 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Truyền thông đa phương tiện NGUYỄN THỊ QUỲNH NGUYỄN THỊ QUỲNH
60 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Đông phương học Nông Thị Thân Nông Thị Thân
61 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Lịch sử Lê Thị Ngọc Thường Lê Thị Ngọc Thường
62 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn Ngữ Anh Trần Thị Thùy Trần Thị Thùy
63 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM báo chí Nguyễn Thị Bảo Trân Nguyễn Thị Bảo Trân
64 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Nhật bản học Nguyễn Quỳnh Trang Nguyễn Quỳnh Trang
65 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Văn học Lê Thị Trinh Lê Thị Trinh
66 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Triết học Nguyễn Thanh Tuyến Nguyễn Thanh Tuyến
67 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Nhật Bản học Ngọc Thị Ánh Tuyết Ngọc Thị Ánh Tuyết
68 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn ngữ Italia Nguyễn Thị Ki Uyên Nguyễn Thị Ki Uyên
69 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Đông Phương học Giao Thị Vân Giao Thị Vân
70 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Nhân học Lương Yến Vi Lương Yến Vi
71 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế Trương Thị Mỹ Viên Trương Thị Mỹ Viên
72 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế Lê Nguyễn Thúy Vy Lê Nguyễn Thúy Vy
73 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Đông phương học Đào Lữ Như Ý Đào Lữ Như Ý
74 ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngữ văn Trung Quốc Nguyễn Thị Ngọc Yến Nguyễn Thị Ngọc Yến
75 ĐH Kinh Tế Huế Ngành Kinh Tế (chuyên ngành Kế hoạch- Đầu tư) Nguyễn Thị Diễm Ái Nguyễn Thị Diễm Ái
76 ĐH Kinh Tế Huế Kế toán Hoàng Thị Ngọc Ánh Hoàng Thị Ngọc Ánh
77 ĐH Kinh Tế Huế Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng Đinh Thị Thanh Bình Đinh Thị Thanh Bình
78 ĐH Kinh Tế Huế Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng Hồ Ngọc Quốc Đạt Hồ Ngọc Quốc Đạt
79 ĐH Kinh Tế Huế Kinh tế chính trị Hồ Thị Hào Hồ Thị Hào
80 ĐH Kinh Tế Huế quản trị kinh doanh Trần Thị Lan Trần Thị Lan
81 ĐH Kinh Tế Huế Marketing Trần Thị Liễu Trần Thị Liễu
82 ĐH Kinh Tế Huế kế toán Huỳnh Thị Kim Loan Huỳnh Thị Kim Loan
83 ĐH Kinh Tế Huế Marketing Trần Thị Hương Trần Thị Hương Mơ
84 ĐH Kinh Tế Huế QTKD Trương Thị Kiều Nga Trương Thị Kiều Nga
85 ĐH Kinh Tế Huế Kinh tế Phan Thị Ngọc Phan Thị Ngọc
86 ĐH Kinh Tế Huế Marketing Hoàng Thị Thanh Nhàn Hoàng Thị Thanh Nhàn
87 ĐH Kinh Tế Huế Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kiều Oanh
88 ĐH Kinh Tế Huế Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh
89 ĐH Kinh Tế Huế Kế toán Nguyễn Thị Hồng Phụng Nguyễn Thị Hồng Phụng
90 ĐH Kinh Tế Huế Kế toán Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương
91 ĐH Kinh Tế Huế Kế toán Lê Thị Mỹ Tâm Lê Thị Mỹ Tâm
92 ĐH Kinh Tế Huế Kế toán Nguyễn Hùng Thế Nguyễn Hùng Thế
93 ĐH Kinh Tế Huế Kinh doanh thương mại Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu
94 ĐH Kinh Tế Huế Kinh doanh thương mại Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Thị Thùy
95 ĐH Kinh Tế Huế Quản trị nhân lực Trần Hải Uyên Trần Hải Uyên
96 ĐH Kinh Tế Huế Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng Nguyễn Thị Bảo Vân Nguyễn Thị Bảo Vân
97 ĐH Kinh Tế Huế Quản Trị Nhân Lực Trần Thị Cẩm Vi Trần Thị Cẩm Vi
98 ĐH Kinh Tế Huế kế toán Phạm Thị Vinh Phạm Thị Vinh
99 ĐH Kinh Tế Huế Marketing Mai Thị Vui Mai Thị Vui
100 ĐH Kinh Tế Huế Kinh Tế Quốc Tế Đào Thị Thúy Vy Đào Thị Thúy Vy
101 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh tế Phạm Vân Anh Phạm Vân Anh
102 ĐH Kinh Tế TP.HCM Hệ thống thông tin quản lí Nguyễn Trí Minh Đạt Nguyễn Trí Minh Đạt
103 ĐH Kinh Tế TP.HCM Quản trị kinh doanh (Chương trình Cử nhân Tài năng) Bùi Thị Thùy Doan Bùi Thị Thùy Doan
104 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh Quốc tế Nguyễn Ngọc Duyên Nguyễn Ngọc Duyên
105 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh thương mại Nguyễn Thị Thuý Hằng Nguyễn Thị Thuý Hằng
106 ĐH Kinh Tế TP.HCM Hệ thống thông tin quản lý Nguyễn Thị Khánh Huệ Nguyễn Thị Khánh Huệ
107 ĐH Kinh Tế TP.HCM Hệ thống thông tin quản lý Đỗ Thị Diệu Hương Đỗ Thị Diệu Hương
108 ĐH Kinh Tế TP.HCM Quản Trị Kinh Doanh Đoàn Thị Mỹ Hương Đoàn Thị Mỹ Hương
109 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh Doanh Thương Mại Phạm Thị Hồng Huyến Phạm Thị Hồng Huyến
110 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế Toán Trần Thị Hồng Khanh Trần Thị Hồng Khanh
111 ĐH Kinh Tế TP.HCM Marketing Lê Thị Kim Linh Lê Thị Kim Linh
112 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính Ngân hàng Phạm Thị Trúc My Phạm Thị Trúc My
113 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài Chính Ngân Hàng Lê Thị Kiều My Lê Thị Kiều My
114 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính-Ngân Hàng Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nguyễn Thị Tuyết Ngân
115 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính Ngân Hàng Đoàn Hồng Ngọc Đoàn Hồng Ngọc
116 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tiếng Anh thương mại Lang Thị Hồng Nhung Lang Thị Hồng Nhung
117 ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành Kinh tế Lưu Thị Thu Phương Lưu Thị Thu Phương
118 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính Ngân hàng Trần Thị Đan Phượng Trần Thị Đan Phượng
119 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh Doanh Quốc Tế Phạm Quốc Phạm Quốc
120 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tiếng anh thương mại Bùi Phương Thảo Bùi Phương Thảo
121 ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành Luật Nguyễn Phạm Thu Thúy Nguyễn Phạm Thu Thúy
122 ĐH Kinh Tế TP.HCM Quản trị Kinh doanh Nguyễn Thị Tiếc Nguyễn Thị Tiếc
123 ĐH Kinh Tế TP.HCM Marketing Trần Viết Tiến Trần Viết Tiến
124 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế Liêu Kim Toả Liêu Kim Toả
125 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh tế Nguyễn Thị Huyền Trân Nguyễn Thị Huyền Trân
126 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế toán Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang
127 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế toán Phạm Nguyễn Kiều Trinh Phạm Nguyễn Kiều Trinh
128 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh thương mại Ngô Khánh Trúc Ngô Khánh Trúc
129 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh Tế Võ Cẩm Võ Cẩm Tú
130 ĐH Kinh Tế TP.HCM Quản trị kinh doanh Huỳnh Tô Minh Tuyết Huỳnh Tô Minh Tuyết
131 ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành Kinh tế Kiều Ái Vi Kiều Ái Vi
132 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế Nguyễn Thị Thảo Vy Nguyễn Thị Thảo Vy
133 ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính Ngân hàng Nguyễn Tường Vy Nguyễn Tường Vy
134 ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế Võ Thị Thu Yến Võ Thị Thu Yến
135 ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ thực phẩm Cao Thị Trường An Cao Thị Trường An
136 ĐH Nông Lâm Huế Công Nghệ Thực Phẩm Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Lan Anh
137 ĐH Nông Lâm Huế Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm Phạm Thị Ánh Phạm Thị Ánh
138 ĐH Nông Lâm Huế Thú Y Hồ Anh Binh Hồ Anh Binh
139 ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ thực phẩm Trần Anh Đài Trần Anh Đài
140 ĐH Nông Lâm Huế Nông học Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Ngọc Diệp
141 ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Thị Hương Giang
142 ĐH Nông Lâm Huế Chăn Nuôi Nguyễn Thị Trà Giang Nguyễn Thị Trà Giang
143 ĐH Nông Lâm Huế Thu y Lê Văn Hiệp Lê Văn Hiệp
144 ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Hữu Hoàng Nguyễn Hữu Hoàng
145 ĐH Nông Lâm Huế Nuôi trồng thủy sản Trần Văn Hoàng Trần Văn Hoàng
146 ĐH Nông Lâm Huế Nuôi trồng thủy sản Kim Đình Hoàng Kim Đình Hoàng
147 ĐH Nông Lâm Huế Phát triển nông thôn Ksơr Hờ Hơn Ksơr Hờ Hơn
148 ĐH Nông Lâm Huế Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y) Lê Văn Linh Lê Văn Linh
149 ĐH Nông Lâm Huế bệnh học thủy sản Hồ Thị Kim My Hồ Thị Kim My
150 ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Kiều My Nguyễn Thị Kiều My
151 ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ thực phẩm Hoàng Thị Kim Nguyên Hoàng Thị Kim Nguyên
152 ĐH Nông Lâm Huế Thú Y Võ Đoàn Thị Ý Nhi Võ Đoàn Thị Ý Nhi
153 ĐH Nông Lâm Huế Công Nghệ Sau Thu Hoạch Ngô Thị Ngọc Nhung Ngô Thị Ngọc Nhung
154 ĐH Nông Lâm Huế Bảo vệ thực vật Trần Gia Phú Trần Gia Phú
155 ĐH Nông Lâm Huế Công Nghệ Thực Phẩm Hoàng Thị Phượng Hoàng Thị Phượng
156 ĐH Nông Lâm Huế Khuyến nông Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang
157 ĐH Nông Lâm Huế Bất Động Sản Nguyễn Kim Tây Nguyễn Kim Tây
158 ĐH Nông Lâm Huế Thú y Rơ Châm Thiên Rơ Châm Thiên
159 ĐH Nông Lâm Huế Thú y Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thu Trang
160 ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ thực phẩm Lê Thị Huyền Trang Lê Thị Huyền Trang
161 ĐH Nông Lâm Huế Chăn nuôi song ngành thú y Lê Thị Lê Thị Tư
162 ĐH Nông Lâm Huế kỹ thuật cơ - điện tử Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn
163 ĐH Nông Lâm Huế Khoa học cây trồng Dụng Thanh Tùng Dụng Thanh Tùng
164 ĐH Nông Lâm Huế Nông nghiệp công nghệ cao Trần Thị Bảo Vi Trần Thị Bảo Vi
165 ĐH Nông Lâm Huế Thú y Nguyễn Thế Việt Nguyễn Thế Việt
166 ĐH Y Dược TP.HCM Điều dưỡng Nguyễn Lê Bảo Anh Nguyễn Lê Bảo Anh
167 ĐH Y Dược TP.HCM Kỹ thuật xét nghiệm y học Phạm Hoàng Kiều Anh Phạm Hoàng Kiều Anh
168 ĐH Y Dược TP.HCM Y khoa Phùng Gia Bảo Phùng Gia Bảo
169 ĐH Y Dược TP.HCM Dược Học Trần Quỳnh Giao Trần Quỳnh Giao
170 ĐH Y Dược TP.HCM Kỹ thuật phục hình răng Nguyễn Thị Diễm Hương Nguyễn Thị Diễm Hương
171 ĐH Y Dược TP.HCM Y Khoa Trần Minh Khôi Trần Minh Khôi
172 ĐH Y Dược TP.HCM Răng-Hàm-Mặt Phạm Trần Vân Khương Phạm Trần Vân Khương
173 ĐH Y Dược TP.HCM Điều dưỡng Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Thị Kiều
174 ĐH Y Dược TP.HCM Y khoa Đoàn Đình Long Đoàn Đình Long
175 ĐH Y Dược TP.HCM Hộ sinh Bùi Ngọc Minh Nghiêm Bùi Ngọc Minh Nghiêm
176 ĐH Y Dược TP.HCM y khoa Nguyễn Thế Nguyên Nguyễn Thế Nguyên
177 ĐH Y Dược TP.HCM Răng Hàm Mặt Bành Nguyệt Nhi Bành Nguyệt Nhi
178 ĐH Y Dược TP.HCM Dược học Võ Thị Trúc Nhi Võ Thị Trúc Nhi
179 ĐH Y Dược TP.HCM Dinh dưỡng Trần Thị Thảo Quyên Trần Thị Thảo Quyên
180 ĐH Y Dược TP.HCM Dinh Dưỡng Nguyễn Ngọc Minh Tâm Nguyễn Ngọc Minh Tâm
181 ĐH Y Dược TP.HCM Điều Dưỡng Nguyễn Hoài Thanh Nguyễn Hoài Thanh
182 ĐH Y Dược TP.HCM Y Học Cổ Truyền Nguyễn Ngọc Thi Nguyễn Ngọc Thi
183 ĐH Y Dược TP.HCM Y Học Dự Phòng Huỳnh Anh Thơ Huỳnh Anh Thơ
184 ĐH Y Dược TP.HCM Y khoa Phạm Minh Trí Phạm Minh Trí
185 ĐH Y Dược TP.HCM Dược học Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung
186 ĐH Y Dược TP.HCM Dược Đinh Trang Thoại Vy Đinh Trang Thoại Vy
187 ĐH Y Dược TP.HCM Dinh Dưỡng LÊ VĂN YÊN LÊ VĂN YÊN
188 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đại Học Huế Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Trần Thị Diệu Hiền Trần Thị Diệu Hiền
189 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đại Học Huế Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Hoàng Trọng Toàn Hoàng Trọng Toàn

 

 

Get Our Newsletter To Stay Up To Date