Home / Programs

Latest news

18/10/2020 | Tags: USP , 2020 , application

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỌC BỔNG USP 2020 ONLINE (18-10-2020)

Danh sách cập nhật đến 15h ngày 18/10/2020

STT Họ (Surname) Tên (Name) Họ và tên Đại học (University) Ngành học (Specialization)
1 Đỗ Thị Thu Đỗ Thị Thu Hà ĐH Cần Thơ Sư Phạm Ngữ Văn
2 Châu Xuân Quỳnh Châu Xuân Quỳnh ĐH Cần Thơ kinh doanh quốc tế
3 Nguyễn Văn Thiện Nguyễn Văn Thiện ĐH Cần Thơ Quản lý đất đai
4 Phạm Thị Hông Huy Phạm Thị Hông Huy ĐH Cần Thơ Luật
5 Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Hoài Phương ĐH Cần Thơ Sư phạm tiếng Anh
6 Võ Văn Chí Em Võ Văn Chí Em ĐH Cần Thơ Sư phạm lịch sử
7 Nguyễn Hồng Ngân Nguyễn Hồng Ngân ĐH Cần Thơ Việt Nam học
8 Phạm Gia Thông Phạm Gia Thông ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

9 Phan Thị Diễm Phan Thị Diễm ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Kỹ thuật điện tử viễn thông
10 Lâm Thị Xuân Thy Lâm Thị Xuân Thy ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

11 Mai Ngọc Quỳnh Thư Mai Ngọc Quỳnh Thư ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Hóa học
12 Nguyễn thị thanh Nguyễn thị thanh tú ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Vật lí y khoa
13 Nguyễn Phước Hải Nguyễn Phước Hải ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Công nghệ thông tin
14 Lê Thành Nam Lê Thành Nam ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin

15 Lê Hoàng Việt Quốc Lê Hoàng Việt Quốc ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Kĩ thuật điện tử - viễn thông
16 Lê Hải Duy Lê Hải Duy ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

17 Dương Đức Quang Dương Đức Quang ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế
18 Lý Kim Ngân Lý Kim Ngân ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Lịch sử
19 Y Đ ăng Ninh Y Đ ăng Ninh ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Xã hội học
20 Trần Thị Mỹ Kiều Trần Thị Mỹ Kiều ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị văn phòng
21 Trần Minh Hoàng Trần Minh Hoàng ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Triết học
22 Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Lan Anh ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
23 Sú Quang Xuân Sú Quang Xuân ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn Ngữ Trung Quốc
24 Nguyễn Hồ Thanh Hiền Nguyễn Hồ Thanh Hiền ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Đông Phương học
25 Phạm Thị Hiền Diệu Phạm Thị Hiền Diệu ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM QUAN HỆ QUỐC TẾ
26 Bùi Văn Hưng Bùi Văn Hưng ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
27 Chung Quốc Dương Chung Quốc Dương ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Văn học
28 Nguyễn Tấn Vĩnh Nguyễn Tấn Vĩnh ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản Lý Thông Tin
29 Huỳnh Thị Hương Huỳnh Thị Hương ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Nhật Bản Học
30 Lê Nguyễn Thúy Vy Lê Nguyễn Thúy Vy ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế
31 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Báo chí
32 Nguyễn Bảo Khuyên Nguyễn Bảo Khuyên ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị văn phòng
33 Lưu Phan Thị Mộng Vy Lưu Phan Thị Mộng Vy ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Đông Phương học
34 Phan Thị Trang Phan Thị Trang ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
35 Nguyễn Thị Phương Duyên Nguyễn Thị Phương Duyên ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quản lí thông tin
36 Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thị Thương ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Hàn Quốc học
37 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Nhật Bản học
38 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Thị Cẩm Nhung ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế
39 Ngô Hùng Lương Ngô Hùng Lương ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Đô Thị Học
40 Trần Thị Thùy Trần Thị Thùy ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Ngôn Ngữ Anh
41 Hoàng Hoài An Hoàng Hoài An ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Hàn Quốc Học
42 Đào Thị Thúy Vy Đào Thị Thúy Vy ĐH Kinh Tế Huế Kinh Tế Quốc Tế
43 Nguyễn Thục Anh Nguyễn Thục Anh ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành quản trị kinh doanh (isb)
44 Trần Thị Thu Hương Trần Thị Thu Hương ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
45 Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Thanh Tuyền ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế toán
46 Trần Phương Ngân Trần Phương Ngân ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
47 Nhang Thị Mỹ Hậu Nhang Thị Mỹ Hậu ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành Kinh Tế
48 Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Gia Khánh ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
49 Dương Tâm Như Dương Tâm Như ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngàng Ngôn Ngữ Anh
50 Lê Hồng Hân Lê Hồng Hân ĐH Kinh Tế TP.HCM Marketing
51 Bùi Đỗ Thúy Hiền Bùi Đỗ Thúy Hiền ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính-Ngân hàng
52 Huỳnh Thị Thanh Thảo Huỳnh Thị Thanh Thảo ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
53 Phạm Quốc Phạm Quốc ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh Doanh Quốc Tế
54 Liêu Kim Toả Liêu Kim Toả ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
55 Võ Thị Quỳnh Mi Võ Thị Quỳnh Mi ĐH Kinh Tế TP.HCM KInh doanh quốc tế
56 Nguyễn Thị Thúy Linh Nguyễn Thị Thúy Linh ĐH Kinh Tế TP.HCM Quản Trị Kinh Doanh
57 Cao Kim Cương Cao Kim Cương ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính - Ngân hàng
58 Phan Thị Cẩm Minh Phan Thị Cẩm Minh ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính - ngân hàng
59 Phan Lê Thảo Phương Phan Lê Thảo Phương ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính - Ngân hàng
60 Trần Thị Hồng Tươi Trần Thị Hồng Tươi ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh tế
61 Lê Nguyễn Huyền Trân Lê Nguyễn Huyền Trân ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh tế
62 Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Thu Hương ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế toán
63 Phạm Vân Anh Phạm Vân Anh ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh tế
64 Nguyễn Văn Long Nguyễn Văn Long ĐH Nông Lâm Huế Thú Y
65 Hoàng Bảo Hiếu Hoàng Bảo Hiếu ĐH Nông Lâm Huế Nuôi Trồng Thủy Sản
66 Hà Thu Quyên Hà Thu Quyên ĐH Nông Lâm Huế Thú y
67 Trần Nhật Quyên Trần Nhật Quyên ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ thực phẩm
68 Nguyễn Thế Việt Nguyễn Thế Việt ĐH Nông Lâm Huế Thú y
69 Nguyễn Lê Bảo Anh Nguyễn Lê Bảo Anh ĐH Y Dược TP.HCM Điều dưỡng
70 Phạm Trần Vân Khương Phạm Trần Vân Khương ĐH Y Dược TP.HCM Răng-Hàm-Mặt
71 Đinh Thị Mỹ An Đinh Thị Mỹ An ĐH Y Dược TP.HCM Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh
72 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy ĐH Y Dược TP.HCM Phục hồi chức năng
73 Trương Thị Khả Nhi Trương Thị Khả Nhi ĐH Y Dược TP.HCM Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê Hồi Sức
74 Lê Nguyễn Như Quỳnh Lê Nguyễn Như Quỳnh ĐH Y Dược TP.HCM Dược
75 Huỳnh Huệ Thiện Huỳnh Huệ Thiện ĐH Y Dược TP.HCM y học cổ truyền
76 Trần Thiên Ân Trần Thiên Ân ĐH Y Dược TP.HCM Y đa khoa
77 Bành Nguyệt Nhi Bành Nguyệt Nhi ĐH Y Dược TP.HCM Răng Hàm Mặt
78 Lê Mai Anh Thư Lê Mai Anh Thư ĐH Y Dược TP.HCM Dược học
79 Nguyễn Thanh Quí Nguyễn Thanh Quí ĐH Y Dược TP.HCM Dược học
80 Nguyễn Trâm Anh Nguyễn Trâm Anh ĐH Y Dược TP.HCM Dược học
81 Đào Nguyễn Quỳnh Trang Đào Nguyễn Quỳnh Trang ĐH Y Dược TP.HCM Dược học
82 Phạm Hoàng Kiều Anh Phạm Hoàng Kiều Anh ĐH Y Dược TP.HCM Kỹ thuật xét nghiệm y học
83 Tô Hồng Nguyệt Tô Hồng Nguyệt ĐH Y Dược TP.HCM Y học dự phòng
84 Đặng Thị Kim Hòa Đặng Thị Kim Hòa ĐH Y Dược TP.HCM Điều dưỡng chuyên hộ sinh
85 Lê Thanh Vân Lê Thanh Vân ĐH Y Dược TP.HCM Y khoa
86 Đinh Trang Thoại Vy Đinh Trang Thoại Vy ĐH Y Dược TP.HCM Dược
87 Huỳnh Tô Khải Dinh Huỳnh Tô Khải Dinh ĐH Y Dược TP.HCM Y dự phòng
88 Lê Đình Lân Lê Đình Lân ĐH Y Dược TP.HCM y đa khoa
89 Phùng Gia Bảo Phùng Gia Bảo ĐH Y Dược TP.HCM Y khoa
90 Trịnh Phúc Hiếu Trịnh Phúc Hiếu ĐH Y Dược TP.HCM Y khoa
91 Nguyễn Hoàng Duy Nguyễn Hoàng Duy ĐH Y Dược TP.HCM Răng- Hàm-Mặt
92 Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung ĐH Y Dược TP.HCM Dược học
Get Our Newsletter To Stay Up To Date