Home / Programs

Latest news

20/09/2020 | Tags: USP , 2020 , application

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỌC BỔNG USP 2020 ONLINE

Danh sách cập nhật đến ngày 20/09/2020

 

STT Họ (Surname) Tên (Name) Đại học (University) Ngành học (Specialization)
1 Đỗ Thị Thu ĐH Cần Thơ Sư Phạm Ngữ Văn
2 Châu Xuân Quỳnh ĐH Cần Thơ kinh doanh quốc tế
3 Nguyễn Thục Anh ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành quản trị kinh doanh (isb)
4 Trần Thị Thu Hương ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
5 Nguyễn Thanh Tuyền ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế toán
6 Trần Phương Ngân ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
7 Nhang Thị Mỹ Hậu ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành Kinh Tế
8 Nguyễn Gia Khánh ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
9 Nguyễn Văn Long ĐH Nông Lâm Huế Thú Y
Get Our Newsletter To Stay Up To Date