Home / Programs

Latest news

04/10/2020 | Tags: USP , 2020 , application

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỌC BỔNG USP 2020 ONLINE (04-10-2020)

Danh sách cập nhật đến 18h ngày 04/10/2020

STT Họ (Surname) Tên (Name) Họ và tên Đại học (University) Ngành học (Specialization)
1 Nguyễn Văn Long Nguyễn Văn Long ĐH Nông Lâm Huế Thú Y
2 Nguyễn Thục Anh Nguyễn Thục Anh ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành quản trị kinh doanh (isb)
3 Trần Thị Thu Hương Trần Thị Thu Hương ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
4 Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Thanh Tuyền ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế toán
5 Trần Phương Ngân Trần Phương Ngân ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
6 Nhang Thị Mỹ Hậu Nhang Thị Mỹ Hậu ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngành Kinh Tế
7 Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Gia Khánh ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
8 Dương Tâm Như Dương Tâm Như ĐH Kinh Tế TP.HCM Ngàng Ngôn Ngữ Anh
9 Lê Hồng Hân Lê Hồng Hân ĐH Kinh Tế TP.HCM Marketing
10 Bùi Đỗ Thúy Hiền Bùi Đỗ Thúy Hiền ĐH Kinh Tế TP.HCM Tài chính-Ngân hàng
11 Huỳnh Thị Thanh Thảo Huỳnh Thị Thanh Thảo ĐH Kinh Tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế
12 Dương Đức Quang Dương Đức Quang ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM Quan hệ quốc tế
13 Đỗ Thị Thu Đỗ Thị Thu Hà ĐH Cần Thơ Sư Phạm Ngữ Văn
14 Châu Xuân Quỳnh Châu Xuân Quỳnh ĐH Cần Thơ kinh doanh quốc tế
15 Nguyễn Văn Thiện Nguyễn Văn Thiện ĐH Cần Thơ Quản lý đất đai
Get Our Newsletter To Stay Up To Date