Home / Programs

Latest news

30/11/2020 | Tags: ADP , Sketchnote

ADP: Lớp học Sketchnote thú vị dành cho các TNV tích cực của VietHope

ADP: An interesting Sketchnote class for active VietHope volunteers


Lớp học Sketchnote cung cấp cho mọi người kĩ năng quan sát và ghi chép sáng tạo, kết hợp giữa tư duy logic và nghệ thuật.  Thông qua lớp học, mọi người biết và thực hành được một phương pháp ghi chép thông tin mới, đầy sáng tạo và nghệ thuật, đặc biệt là còn có thể mang dấu ấn phong cách riêng của mỗi người trong mỗi “tác phẩm” nữa.  Đặc biệt là đây cũng là một hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, không nhàm chán và giảm stress nhé. 

Lớp học được chia thành 3 buổi học đi kèm với 4 buổi ứng dụng thực tế và ghi nhận phản hồi, cho phép các bạn sinh viên có thể trau dồi một kỹ thuật lưu giữ trí nhớ dài hạn nhưng vẫn có chất riêng của từng cá nhân! Các bạn được học những ngôn ngữ thị giác, cách tạo ấn tượng bằng kiểu chữ, cỡ chữ màu sắc và hơn nữa tất cả các bạn còn được dạy cách sắp xếp ý theo một cách hiệu quả vửa dễ nhớ lại ưa nhìn. 

Sketchnote classrooms provide students with visual and creative note-taking skills, combining with logical thinking and art. Through the class, students understood and practiced a new, creative and artistic note-taking method, especially when they can also bring their own style into their "works". This is also a form of "learning through play", reducing boredom & stress.

The class is divided into 3 lessons with 4 practice sessions and feedback, allowing students to develop a long-term memory retention technique but still maintain the originality! They can learn visual languages, how to make impressions with typography, font sizes, colors, and moreover, they are all taught how to organize ideas in an effective, memorable, good-looking way.

Buổi 1:

VietHopers được học về các thành phần của một bài Sketchnote và thực hành thành phần đầu tiên là vẽ chữ. Chữ trong Sketchnote được chia ra các cấp độ khác nhau để phân biệt, thường là có 03 cấp độ chính mà Thầy hay gọi vui là “Vua”, “Quan” và “Thường dân”. 

Sự khác nhau của các cấp độ được phân biệt bằng kiểu chữ, kích cỡ chữ, độ dày của chữ, hiệu ứng chữ, màu sắc,... Các yếu tố trên được tùy biến theo mục đích của người sketch. 

Session 1:

VietHopers learn about the components of a Sketchnote lesson and practice the first component, which is text drawing. The text in Sketchnote is divided into different levels to distinguish, of which teachers commonly call 3 levels as "King", "Mandarin" and "Commoner".

The differences in the levels are distinguished by font, style, text thickness, text effect, color, ... The above elements are customized according to the purpose of the sketch artist.

 

Buổi 2: 

Buổi học thứ 02 liên quan đến cách vẽ các biểu tượng để minh họa nội dung, giúp cho việc ghi chép “tượng hình” và “sinh động” hơn, cái mà chúng mình gọi là “từ vựng hình ảnh”. 

Session 2:

The second session involves drawing symbols to illustrate the content, making the note-taking "pictorial" and "vivid". This is what we call "visual vocabulary".

Buổi 3: 

Tiếp theo, chúng mình học về vẽ người - tỷ lệ gương mặt, vẽ tóc, vẽ biểu đạt cảm xúc và nhất và tư thế chuyển động. Cùng với đó là học qua các dạng bố cục để có thể sắp xếp nội dung sao cho “rõ ràng”,  “dễ nhìn”, “dễ nhớ”.

04 buổi học tiếp theo hoàn toàn là thực hành và feedback. VietHopers thực hành các bài Sketchnote hoàn chỉnh về các chủ đề liên quan đến bản thân, về một quy trình nào đó, một chủ đề ngẫu nhiên từ một bài phát biểu và bài tốt nghiệp là chính công việc tại VietHope. Mỗi buổi học, từng bài sketch sẽ được cả lớp và Thầy cùng xem, tìm điểm tốt, điểm có thể cải thiện và hướng cải thiện để bài sketch sau tốt hơn.

Session 3:

Next, students learn to draw people through facial proportions, hair, emotional expression and body motions. Along with that is learning different types of layout in order to arrange a "clear", "easy to see", "easy to remember" content.

The next four lessons are entirely about practice and feedback. VietHopers practice complete Sketchnote lessons on topics related to themselves, about a certain process, a random topic from a speech and a graduation paper. In every lesson, each sketch will be reviewed by the whole class and the teacher so that good points, points to improve and suggested directions are discussed.

Cảm nhận từ các bạn học viên:

“Vậy khóa học Sketchnote 8 buổi đã khép lại. Cảm ơn VietHope đã tổ chức một buổi học thật bổ ích. Khoảng thời gian qua đối với em thật sự rất ý nghĩa, nó không chỉ đem lại cho em kiến thức mới về Sketchnote mà còn là cơ hội để em gần gũi hơn với mọi người trong team. Những tiếng cười rôm rã trong từng buổi học, những bức vẽ sáng tạo kèm chút ngộ nghĩnh của từng thành viên sẽ là kỷ niệm khó quên trong lòng em. Yêu VietHope, cảm ơn anh Nam, cảm ơn VeVoi.” - Ngọc Mỹ

"Vẽ vời một chút xíu cũng vui, vẽ vời nhiều xíu theo cách logic và nghệ thuật thì không những vui mà còn hữu ích.

Sau lớp học Sketchnote, mình có được kĩ năng ghi chép thông tin thật "cool" và  cảm thấy thích việc vẽ những thứ bé bé xinh xinh xung quanh mình" - Bích Ngọc

“Sau khóa học này em được biết thêm nhiều kiểu chữ, cách vẽ khuôn mặt sinh động hơn và cách lồng ghép hình ảnh vô bài note của mình. Kiểu ghi chú này sẽ có bố cục hơn, ý nào chính thì mình làm nổi bật lên và có hình ảnh chèn vào thì khi đọc dễ nhớ hơn. Mà có cái là làm cách này nó lâu hơn là ghi chép thông thường vì phải nhớ hình ảnh cần để chêm vào, nên phải luyện nhiều mới áp dụng hiệu quả trong ghi chép được. Tuy vậy, mỗi buổi học đều thú vị giúp em xả stress hiệu quả.” - Cam Thảo

“Mình thấy khoá Sketchnote này giúp người học có thêm một công cụ hữu ích để trình bày ideas hiệu quả cho cả công việc và cuộc  sống. Ngoài ra, nó cũng giúp phát triển khả năng sáng sáng tạo khá nhiều.” - Phú Đông

Testimonials from students:

“So the Sketchnote with 8 session has ended. Thank you VietHope for organizing a very rewarding lesson. It is really meaningful to me, not only providing me with new knowledge about Sketchnote but also helping me get closer to everyone in the team. The laughter in each session, the creative and funny drawings of each member will become an unforgettable memory in my heart. Love VietHope, thank you Nam, thank you VeVoi. " - Ngoc My

"Drawing a little bit is fun, drawing a lot in a logical and artistic way is not only fun but also useful.

After the Sketchnote class, I got "cool" note-taking skills and felt like drawing pretty little things around me "- Bich Ngoc

“After this course, I learned more about typography, how to draw vivid faces and how to include pictures into my notes. This type of note will be better structured, when the main ideas are highlighted and inserted with images so that we can easily remember what we learn. The only problem is that it may take longer to do this way than regular note-taking because you have to remember the images you need to include, therefore, it takes a lot of practice to apply effectively in writing. However, each lesson is enjoyable as it helps me relieve stress. ” - Cam Thao

“I think this Sketchnote course equips learners with a useful tool to present ideas effectively for both work and life. In addition, it also helps improve creativity quite a lot. " - Phu Dong

-------

Vẽ Voi là nơi để người lớn và trẻ con chăm sóc cảm xúc, học hỏi và kết nối thông qua nghệ thuật sáng tạo với nhiều workshop và khóa học như: Sketchnote, Vẽ chơi - Khơi Sáng tạo, Vẽ chậm - Thương Thêm Thương,...

Fanpage của Voi: www.facebook.com/vevevoivoi

-------

Elephant Drawing is a place for adults and children to take care of their emotions, learn and connect through creative arts with many workshops and courses such as: Sketchnote, Play Drawing - Creation, Slow Drawing - Trade, ...

Elephant Fanpage: www.facebook.com/vevevoivoi

Get Our Newsletter To Stay Up To Date