Home /

Tham gia các sự kiện của VietHope

CÁC SỰ KIỆN GÂY QUỸ CỦA VIETHOPE

Để kêu gọi sự hỗ trợ cho các em sinh viên của VietHope và mang các nhà tài trợ lại gần nhau hơn trong công cuộc xây dựng cộng đồng, VietHope tổ chức 1-2 sự kiện trực tiếp mỗi năm. Mục đích của các sự kiện là cập nhật cho những nhà tài trợ lớn nhất của chúng tôi về hoạt động của tổ chức, để giúp họ gặp gỡ nhau và để tôn vinh cộng đồng. Các sự kiện của VietHope thường được tổ chức tại các thành phố nơi chúng tôi có nhiều nhà tài trợ lớn, chẳng hạn như Boston, Virginia và Khu vực Vịnh San Francisco. Mời các bạn xem những hình ảnh dưới đây!

CÁC SỰ KIỆN DÀNH CHO SINH VIÊN CỦA VIETHOPE

Ngoài các hoạt động gây quỹ, VietHope còn tổ chức nhiều hoạt động khác nhau dành cho sinh viên trong và ngoài VietHope như các buổi hội thảo của Youth Workshop Program hoặc những buổi huấn luyện hoặc đào tạo kỹ năng mềm của chương trình Alumni Development Program. Những hoạt động này thường được rất nhiều sinh viên ưa thích vì nó cho phép các bạn có thể giao lưu học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia có kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà các bạn sinh viên quan tâm.

Với sự tiến bộ của công nghệ và internet, giờ đây dù ở bất kỳ nơi đâu, bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho các em sinh viên thông qua các công cụ dạy học trực tuyến. Không những vậy, sinh viên trên mọi miền đất nước cũng được nhận những buổi đào tạo huấn luyện như nhau và công bằng.


Event Calendar

Get Our Newsletter To Stay Up To Date