Thành viên


BAN ĐIỀU HÀNH
Quang Duong (San Francisco)
Anh Tran (New York)
Dat Le (Boston)

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM
Phong Nguyen (Saigon)

TUYỂN DỤNG
Quynh-Anh Le (Boston)
David Nguyen (Houston)

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Minh-Phuong Dang (Saigon)
Lynn Huynh (Boston)

QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
Mindy Chu (San Francisco)
Laura Nguyen (Copenhagen)
Thanh Nguyen (Saigon)
Y-Nhu Nguyen (Ha Noi)
Nam Tran (Alabama)
Phuong Ton (San Francisco)

IT/CRM
Oanh Nguyen (San Francisco)
Phong Ng (Saigon)

KẾ TOÁN
Yizhuo Chen (Washington D.C.)
Phi Le (Boston)
Van Nguyen (Boston)

TƯ VẤN LUẬT
Chinh Pham (Boston)