Summit


Tổng kết YDP (Summit) 2018   Recently updated !

Năm 2018 chính là năm đánh dấu Summit lần thứ 10, không phí công mong chờ, Summit 2018 đã diễn ra thành công và để lại rất nhiều điều ấn tượng. Có 28 sinh viên miền Nam và 47 sinh viên miền Trung đã được nhận học bổng đặc biệt […]


President’s letter Quarter 3 – 2016

Dear VietHope friend, I am elated to announce the success of VietHope’s inaugural Youth Development Program’s week-long summit in Hue, Central Vietnam, this past August. This is an important milestone for our relentless effort of reaching out to and supporting more poor students in Central Vietnam, where median household income […]