A MESSAGE TO FUTURE GENERATIONS OF VIETHOPE


(English version below)

LỜI NHẮN NHỦ ĐẾN THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA VIETHOPE

VietHope thương mến 

2017 là một năm đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của gia đình VietHope với nhiều đóng góp cho quê hương Việt Nam:
+2.259 Học Bổng MERIT đã trao cho học sinh từ năm 2003
+1.665 Học Bổng USP đã trao cho sinh viên từ năm 2004
+9 Thế Hệ Trẻ qua các kỳ SUMMIT tổ chức hàng năm từ năm 2009
+5 Chương trình rèn luyện 5 Giá Trị Sống GRACE cho học sinh từ năm 2012
+10 TALK SHOW cho các Bạn Trẻ Việt Nam với nhiều chủ đề thiết thực từ năm 2015

Trong suốt 15 năm qua, anh Phong may mắn được làm Tình Nguyện Viên rồi được chọn làm Trưởng Đại Diện cho VietHope từ mùa hè 2007 đã gặp gỡ và làm việc với biết bao con người tuyệt vời của gia đình VietHope. Thành công nhất cho VietHope đối với anh Phong là VietHope đã có được Thế Hệ Trẻ, TÀI NĂNG và TÂM HUYẾT với công việc phát triển cộng đồng, sẵn sàng kế thừa thế hệ đàn anh tiếp tục phát triển VietHope trong giai đoạn mới.

Với niềm tin và hy vọng vào Thế Hệ Trẻ, thay mặt VietHope anh Phong muốn giới thiệu đến gia đình VietHope bạn LÊ PHÚ ĐÔNG sẽ sẽ trở thành Giám Đốc Cấp Cao và Quyền Trưởng Đại Diện VietHope tại Việt Nam thay anh Phong.

Phú Đông từng là sinh viên Đại Học Khoa Học Tự Nhiên được nhận học bổng USP 2008 và tham gia chương trình Phát Triển Thế Hệ Trẻ SUMMIT 2009, thế hệ đầu tiên F1 của chương trình này. Gần 10 năm qua, Phú Đông đã là Tình Nguyện Viên cho nhiều chương trình của VietHope, đặc biệt là 10 TALK SHOW do Phú Đông phụ trách chính đã thu hút được rất nhiều Bạn Trẻ tham gia học hỏi.

Với chủ đề Gương Buồm Ước Mơ trong đêm Kỷ Niệm VietHope 15 Năm, gia đình VietHope chúng ta hy vọng Thế Hệ Trẻ sẽ vững vàng lèo lái con thuyền mơ ước “Một Việt Nam Phồn Vinh” đến bến bờ Thành Công.

Anh Phong mong các thành viên gia đình VietHope tiếp tục hỗ trợ Phú Đông và Thế Hệ Trẻ cho tương lai VietHope nhé !

(xem video Kỷ Niệm VietHope 15 Năm: https://youtu.be/vcu_o80vkFw )

Trân trọng,
Anh Phong

A MESSAGE TO FUTURE GENERATIONS OF VIETHOPE

My dear VietHope

2017 is a huge milestone in our 15-year journey of establishment and development to contribute to our homeland Vietnam:
+ 2.259 Merit Scholarship for high school students since 2003
+ 1.665 USP Scholarship for university students since 2004
+ 9 Generations Of Youth Development Summit since 2009
+ 5 Training programs on 5 GRACE values for students since 2012
+ 10 talk shows for young Vietnamese on various practical subjects since 2015

For the past 15 years, it is my pleasure to be from a volunteer to Director of VietHope in Vietnam in summer 2007, during when I have met and worked witha lot of wonderful people in VietHope family. To me, the biggest sucess of VietHope is having TALENTED and DEVOTED YOUNG GENERATIONS who are community-oriented and willing to take the responsibilty of developing VietHope in the new chapter.

With all belief and hope in the Young Generations, on behalf of VietHope I would like to introduce LE PHU DONG to become VietHope’s new Senior Director and take up my position as Interim Representative in Vietnam.

Đông used to be a student of HCMC University of Science, got USP scholarship in 2008, participated in the Youth Development Program in 2009 and became the first generation of this program. Dong has been an active volunteer for many VietHope programs, especially the Youth Workshop Program that he leads has engaged a lot of students both online and offline.

As the theme of the 15th anniversary event “Sailing The Dreams”, VietHope hope that the YOUNG Generation will sail the dream ship “A Prosperous Vietnam” to the Success Land.

I hope all members of VietHope family will continue to support Đông and Young Generations for the future of VietHope!

(Watch VietHope’s 15th anniversary video here: https://youtu.be/vcu_o80vkFw)

Sincerely,

Anh Phong