Home / News

Latest news

Volunteer of the month - Nhi Le

31/03/2021 |  
Tags: Viethope , YDP

We have reached the end of yet another month, and VietHope is proud to announce a well-deserved Volunteer of the Month to be Nhi Le, our newest core team volunteer member in Vietnam leading the YWP program this coming summer!

Read more

VietHope's thank you notebook

Read more

Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã chính thức được xét duyệt nhận Học Bổng USP VietHope năm học 2020-2021 trị giá 300 USD/ suất.

Read more

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN HỌC BỔNG USP 2020

Read more

USP 2020: Sơ kết vòng 1 - nộp hồ sơ và chuẩn bị cho vòng 2 - vòng phỏng vấn

Read more

MDP 2020: Tổng kết chương trình tại Cần Giờ (Sài Gòn) và chờ đợi chương trình tại Huế

Read more

YWP: Chờ đón diện mạo mới cùng talkshow mới vào cuối năm

Read more

ADP: Lớp học Sketchnote thú vị dành cho các TNV tích cực của VietHope

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date