DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỌC BỔNG USP 2019-2020 ONLINE   Recently updated !


DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN HẾT NGÀY 13/09/2019

STT Trường ĐH   Tên Sinh viên Ngành học
1
 ĐH Kinh Tế Huế
1 Lê Thị Ánh Nguyệt Quản trị kinh doanh
2 Ngô Thị Liên Kế toán
3 Lê Nguyễn Phương Hoài Quản trị nhân lực
4 Lê Thị Bình Như Tài chính – Ngân hàng
5 Trần Thị Loan Marketing
6 Hồ Thi Thiệp Kế toán
7 Lê Thị Kiều Loan Marketing
8 Trần Thị Hiền Lương Kế toán
9 Phạm Thị Triếu Kế toán
10 Đường Thị Huyền Nga Kế toán
11 Nguyễn Thị Thúy Vân Kiểm toán
12 Đoàn Thị Trang Kế toán
13 Trần Văn Lợi Quản trị kinh doanh
14 Dương Thị Minh Hòa Kế toán
15 Trần Thị Thanh Thủy Kế toán
16 Nguyễn Thị Thanh Huyền Kiểm toán
17 Trần Văn Lợi Quản trị kinh doanh
         
2
 ĐH Nông Lâm Huế
1 Nguyễn Đức Nhật Vinh Nuôi trông thủy sản
2 Hồ Văn Hữu Nuôi trông thủy sản
3    
         
3
 ĐH KHTN
1 Tôn Thất Tiến Công nghệ thông tin
2 Lê Phi Trường Công nghệ sinh học
3 Trương Minh Nhật Công nghệ thông tin
4 Võ Thị Kim Phụng Hóa học
5 Lê Hoài Nam
Kỹ thuật điện tử viễn thông
6 Lê Đoàn Phương Uyên Công nghệ thông tin
         
4
 ĐH KHXH&NV
1 Trần Thúy An Lịch sử
2 Lưu Anh Tỵ Lịch sử
3 Nguyễn Thị Kim Huyền Địa lý
4 Thái Thái Báo chí
5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
6 Nguyễn Thị Kim Ngân Tâm lý học
7 Trần Nhật Lệ Công tác xã hội
8 Mai Tố Trinh
Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
         
5
 ĐH Kinh tế HCM
1 Nguyễn Thị Huyền Oanh Quản trị kinh doanh
2 Nguyễn Thị Thúy Trân Kế toán
3 Bùi Thị Tuyết Minh Ngôn ngữ Anh
4 Trương Thị Thúy Diễm Kế toán
         
6
 ĐH Y Dược
1 Nguyễn Phúc An Y khoa
2 Phan Thị Huyền Trang Dược học
3 Trần Duy Phú Y khoa
         
7
 ĐH Cần Thơ
1 Trần Quốc Khang Sư phạm tiếng anh
2 Phan Ngọc Diễm Ngôn Ngữ Anh
3 Trần Thị Ngọc Loan
Quản lý tài nguyên và môi trường
4 Nguyễn Huỳnh Tuấn
Công nghệ chế biến thủy sản
5 Huỳnh Chí Dũng Kỹ thuật phần mềm
6 Phạm Thanh Quân Kỹ thuật xây dựng
         
  Tổng cộng: 46