Latest news


Ban Điều Hành VietHope Việt Nam 2018

Năm 2018 là một năm rất đặc biệt với VietHope, nhất là với team Việt Nam bởi những sự thay đổi lớn trong cấu trúc nhân sự. Lần đầu tiên VietHope VN có Core Team, nơi mà từng chương trình sẽ có từng bạn phụ trách riêng,và cũng  là lần […]


A MESSAGE TO FUTURE GENERATIONS OF VIETHOPE

(English version below) LỜI NHẮN NHỦ ĐẾN THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA VIETHOPE VietHope thương mến  2017 là một năm đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của gia đình VietHope với nhiều đóng góp cho quê hương Việt Nam: +2.259 Học Bổng MERIT đã trao […]


Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2017

Thông báo: Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2017   Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã lọt vào Vòng 2-Vòng phỏng vấn của Học Bổng USP VietHope năm học 2017-2018 Việc phỏng vấn sẽ diễn ra […]