Latest news


A MESSAGE TO FUTURE GENERATIONS OF VIETHOPE

(English version below) LỜI NHẮN NHỦ ĐẾN THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA VIETHOPE VietHope thương mến  2017 là một năm đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của gia đình VietHope với nhiều đóng góp cho quê hương Việt Nam: +2.259 Học Bổng MERIT đã trao […]


Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2017

Thông báo: Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2017   Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã lọt vào Vòng 2-Vòng phỏng vấn của Học Bổng USP VietHope năm học 2017-2018 Việc phỏng vấn sẽ diễn ra […]


[CALL FOR SPONSOR] VietHope’s Appreciation Party 2017

Dear VietHope friends and supporters We are seeking sponsorship for VietHope Donor Appreciation Party 2017. Sponsorship can be in either 1 of 2 forms: monetary or service donation. If service donation, we are looking for food catering and party decoration/set up.  Please note that the dollar amount below are suggestions only. […]


VietHope got awarded by the HCMC Union of Friendship Organizations (HUFO)

Last Wednesday (27 April, 2017), Le Phu Dong, VietHope’s Director in Vietnam took part in HUFO’s Annual Meeting with foreign NGOs in HCMC 2017. In the ceremony VietHope was honored to be awarded by HUFO for the active contributions and effective implementation of humanitarian programs in HCMC in the period 2014 to […]